Kralupy - Kaskádovitá zahrada na okraji města

Řešení této zahrady vyžadovalo jasný plán, vzhledem k tomu, že terénní modelace a výškové rozdíly na pozemku byly značné. Dům je z jihozápadní strany obklopen potřebnou opěrnou zdí. Na nejvyšší místo v zahradě vedou dvě cesty – pozvolný travnatý pás, kvůli snadnému sekání a údržbě trávníku a druhá vedoucí přes okrasnou výsadbu, která ústí do odpočinkového zákoutí s lavičkami. Zahrada vznikala ve dvou fázích, kdy při druhé fázi majitelé doplnili prostor o zahradní bazén. Dům je situován na konci obce a navazuje tedy přímo na polní a lesní pozemky. Řešení a koncepce zahrady vychází z této skutečnosti a přirozeným způsobem navazuje na okolní prostředí.