Projekční činnost

Ke službám firmy Bohemia Gardens samozřejmě patří i projektování zahrad. Provádíme především:

  • zpracování projektové dokumentace rodinných zahrad (na které se Bohemia Gardens specializuje), veřejné zeleně a zeleně firemních prostor návrhy osázení zákoutí, skalek, jezírek, suchých zídek,
  • návrhy bylinkové spirály a podobné prvky, jimiž proměníme vaši zahradu v oázu vašich snů

Vytvoření projektu je prvním a zároveň nezbytným krokem při zakládání nové zahrady. Bohemia Gardens obvykle pracuje následujícím způsobem: jakmile se s námi spojíte, setkáme se s vámi přímo na pozemku, na kterém byste chtěli založit novou zahradu. Při této první konzultaci se seznámíme s vašimi představami a požadavky a zároveň se vám ihned pokusíme nastínit základní možnosti, jak vaši zahradu řešit. Následně vypracujeme 2-3 návrhy tvarového principu zahrady (základní rozvržení travnatých, zpevněných a výsadbových ploch na zahradě). V této fázi naší práce se řídíme odbornými pravidly, okolními podmínkami a Vašimi požadavky. Jakmile si zvolíte jednu z projektových variant vaší budoucí zahrady, Bohemia Gardens podle ní vypracuje finální projekt, k jehož tvorbě využíváme speciální grafické počítačové programy. Součástí projektu je jak osazovací plán, tak 3D pohledy, díky nimž získáte dokonalou představu o celkové koncepci vaší nové zahrady. Po schválení projektu zahrady zpracujeme rozpočet a po jeho odsouhlasení již nic nebrání realizaci vaší nové zahrady na klíč.

Bohemia Gardens řeší každou zahradu s individuálním a originálním přístupem. Klademe důraz na kompozičně vyvážené řešení, které je odpovídající prostředí, v němž se vaše budoucí zahrada nachází. Naší prioritou je zakládat rovněž zahradní prostory, které jsou jak zajímavé a pestré na pohled po celý rok, tak i nenáročné na údržbu.