Realizace zahrad na klíč

Bohemia Gardens provádí odborné zakládání soukromých zahrad i ostatní zeleně. Naše tvorba se vyznačuje profesionalitou, originalitou a individuálním přístupem ke každému dílu.

Samotná tvorba zahrady začíná úpravou terénu. Vymodelování terénu je důležitým krokem k ideálnímu tvaru povrchu pozemku, na němž bude zahrada založena. Dalším krokem, který podnikneme, je vytýčení záhonů podle schváleného projektu zahrady, jejich příprava na výsadbu a pak samotná výsadba rostlin (v této fázi je možno instalovat i závlahový systém). Vysázené rostliny se pak zamulčují buď kůrou, nebo kamínky. A nakonec přijde založení trávníku, buď výsevem, nebo pokládkou travního koberce.