Terénní úpravy

Naše firma Bohemia Gardens je schopna založit vaši zahradu v nejrozmanitějších terénech. Ani zdánlivě beznadějná terénní situace nebývá nakonec při založení zahrady překážkou. Výsledný krásný dojem ze zahrady je do značné míry podmíněn vhodnými a přiměřenými terénními úpravami pozemku, na kterém bude vaše zahrada založena. Proto pro vaši zahradu vymodelujeme ten nejkrásnější terén.