Všejany - Zahrada v přírodním stylu u roubenky

U nově vybudovaného roubeného domu bylo žádoucí vytvořit zahradu v maximálně přirozeném a přírodním stylu. Pozemek úzce sousedí s dubovým lesem a nachází se v krajní části obce. Důležitou dominantou je přímo na pozemku stávající jehličnan – douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), která tak krásně vyvažuje celý zahradní prostor.