Výsadba stromů

Bohemia Gardens nabízí dodávku vzrostlých stromů pro stromořadí, parky, firemní objekty a rodinné zahrady.

Dodáváme vzrostlé dřeviny kontejnerované nebo se zemním balem v různých velikostech:

Listnaté stromy: 

 • Javor - Acer
 • Jírovec - Aesculus
 • Olše - Alnus
 • Bříza - Betula
 • Habr - Carpinus
 • Katalpa - Catalpa
 • Líska - Corylus
 • Hloh - Crataegus
 • Buk – Fagus
 • Jasan - Fraxinus
 • Okrasné jabloně - Malus
 • Platan - Platanus
 • Topol - Populus
 • Okrasné třešně - Prunus
 • Dub - Quercus
 • Trnovník akát - Robinia
 • Vrba - Salix
 • Jeřáb - Sorbus
 • Lípa - Tilia

Jehličnaté stromy:

 • Jedle - Abies
 • Borovice - Pinus
 • Smrk - Picea
 • Tis - Taxus
 • Zerav - Thuja
 • Cypřišky - Chamaecyparis
 • Jalovec - Juniperus
 • Modřín - Larix apod.